Hur går det till?

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för er. Ni behöver inte förbereda olika protokoll, ritningar eller krångliga dokument. Vi gör allting åt er inklusive uppmätningen av byggnadens yta.

En certifierad energiexpert kommer ut på plats för att utföra besiktningen där denne går igenom byggnadens klimatskal, uppvärmningssystem samt övriga berörda installationer. Hen tittar även på historisk förbrukningsstatistik på uppvärmning, tappvatten samt el under en ettårsperiod för att analysera förbrukningen och kan redan här hitta felkällor till hög energiförbrukning.

Detta sammanställs i en rapport som innehåller förslag på förbättringsåtgärder. Denna rapport skickas till Boverket för registrering för att fastighetsägaren ska uppfylla lagkravet och slippa viten m.m. Vårt mål är inte bara att ni ska klara lagkraven, de är att hjälpa er att sänka era uppvärmningskostnader. En väl utförd energideklaration är i regel en väldigt bra investering!

Utöver registrering och intyg får ni även en rapport med kostnadseffektiva åtgärdsförslag som energispecialisten föreslår för att sänka energianvändningen samt underlag för hur bygganden bör skötas för att optimera driften

I denna rapport görs det en LCC-kalkyl (life cycle cost) som beskriver vad vardera åtgärdsförslag kostar i investering, hur mycket energikostnader det sparar per år i kronor samt efter hur många år ni börjar tjäna på denna åtgärd.

Åtgärderna är inte anmärkningar som måste åtgärdas utan det är upp till fastighetsägaren själv om denne vill utföra de rekommenderade åtgärderna.

Varför oss?

  • Vi lämnar alltid fasta och konkurrenskraftiga priser där allt ingår som intyg, registrering hos Boverket, energideklaration samt rapport med åtgärdsförslag
  • Erfarna energispecialister med hundratals utförda energideklarationer.
  • Utöver energideklarationen gör vi en speciell rapport med åtgärdsförslag med kostnadsbesparing och återbetalningstid.
  • Smidigt! Vi sköter allting, ni behöver inte förbereda mer än tidigare

Vart jobbar vi?

Vi har certifierade besiktningsmän i Stockholm, Göteborg, Malmö. Uppsala, Västerås, Norrköping och Lindköping. Vi kan då även åta oss uppdrag som har en restid på upp till 45 minuter från dessa orter.
Ring oss eller fyll i ett formulär så berättar vi gärna mer.

Så här går det till när ni anlitar oss

Steg 1

Inför besiktningen förser ni oss med byggnadens energiförbrukning för föregående år.

Steg 2

Vi kommer ut på plats och besiktigar bla byggnadens installationer samt klimatskal för att upptäcka orsaker till en ökad förbrukning.

Steg 3

Vi analyserar all data, gör beräkningar vilket sammanställs i energideklarationen samt rapport med energibesparande åtgärder. Dessa rapporteras till Boverket och ni får då ett intyg att sätta upp.

Steg 4

Vi kommer ut och presenterar energideklarationen samt rapporten med de energibesparande åtgärderna.

Låt experter hjälpa er.

Kontakta mig

top