Hur går en OVK till?

När vi utför en OVK går våra certifierade besiktningsmän grundligt igenom byggnadens ventilationssystem för att se om det fungerar tilfredställande samt upptäcka eventuella fel som leder till ett försämrat inomhusklimat . Vi kontrollerar då att luftflödena är korrekta samt att de inte finns några felaktiga installationer eller annat som rubbar balansen. Även de allmänna utrymmena som undercentral/fläktrum, trapphus, källare och vind kontrolleras.

Om det är en bostadsrättsförening eller ni har hyresgäster hjälper vi er även med aviseringen samt nyckelhantering för att göra de smidigt för er. Efter besiktningen registrerar vi besiktningsprotokollet hos kommunens byggnadsnämnd och tar fram underlag till er med eventuella anmärkningar.

Vi kommer även gärna ut på ett kostnadsfritt möte för att presentera våra slutsatser och svara på alla eventuella frågor.

Vilka är våra kunder?

Vi hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster i Stockholm, Uppsala, Västerås och Gävle med omnejd.

Varför välja oss?

  • Vi lämnar alltid fasta och konkurrenskraftiga priser.
  • Är det något ni vill eller behöver ha åtgärdat efter besiktningen kan vi vara ert stöd genom hela processen då vi har en bred kompetens med besiktningsmän, byggnadsingenjörer, projektledare etc under samma tak
  • För bostadsrättsföreningar där de boende själva är ansvariga för att få eventuella åtgärder utförda sammanställer vi detaljerade beskrivningar anpassade för personer utan byggkompetens på hur och vad som ska åtgärdas. De kan sedan använda vår eller någon av våra samarbetspartners hjälp till konkurrenskraftiga priser eller enkelt ta in annan hjälp om de så önskar.
  • För fastighetsbolag erbjuder vi rabatterade priser vid löpande samarbeten.

Så här går det till när ni anlitar oss

Steg 1

En av våra projektledare ringer upp er och lämnar ett fastpris för er OVK.

Steg 2

Vi bestämmer en tid och dag som passar för er och hjälper er med aviseringen.

Steg 3

Våra certifierade besiktningsmän genomför besiktningen och protokollför noggrant resultatet.

Steg 4

Vi skickar ett besiktningsprotokoll till Byggnadsnämnden, ett intyg till er samt tar fram underlag för eventuella åtgärder. Vi kommer då även gärna ut och presenterar våra slutsatser för er!

Steg 5

Våra byggnadsingenjörer och övriga medarbetare hjälper er gärna ifall det är något som ni vill ha åtgärdat.

Låt experter hjälpa er.

Kontakta mig

top