Underhållsplan

Varje fastighet är unik och när vi får i uppdrag att utföra en underhållsplan går vi igenom hela fastigheten för att kartlägga dennes behov. Vi redoviserar detta i tydligt och lättförståeligt utlåtande där varje åtgärd specificeras med en kostnad samt när i tiden åtgärden bör utföras. Det skapar det en trygghet och en stabilitet i föreningen, som alla parter mår bra av.

Styrelsen kan då enkelt följa upp underhållsbehovet kontinuerligt, utföra förebyggande åtgärder och hålla fastigheten i gott skick. Kostnaden för underhållet blir i regel även lägre vid god planering där man kan göra ordentliga upphandlingar av entreprenader.

Genom att ha en bra underhållsplan blir övergången för en ny styrelse också enklare och även försäkringsbolag och kreditinstitut kan få bättre insyn i föreningens ekonomi.

Hör av dig så visar vi er gärna exempel på hur vi arbetar!

Varför oss

  • Vi tar fram lättöverskådliga och pedagogiska underhållsplaner.
  • Vi lämnar alltid fasta och konkurrenskraftiga priser.
  • Genom en bred kompetens med byggnadsingenjörer, professionella upphandlare, energiexperter, ventilationsexperter kan vi ge er en helhetsbild över just er fastighets unika behov.
  • Alla åtgärder är specificerade med en uppskattad kostnad.

Låt experter hjälpa er.

Kontakta mig

top