Energiutredning – en lönsam investering!

En energiutredning är mer omfattande och mer djupgående än en energideklaration. Vårt mål är att hitta de mest kostnadseffektiva sätten att sänka era kostnader och det gör vi genom att kartlägga alla energiflöden i byggnaden och sedan komma med förslag på åtgärder.

Genom att minska energianvändningen förbättras även miljövärden vilket stärker byggnadens miljöprofil. De åtgärder vi presenterar gör vi i form av LCC-kalkyler där det står angivet vad varje åtgärd kostar, den förväntade livslängden samt den beräknade besparingen per år. Vi anger även hur åtgärderna skulle påverka byggnadens miljöprofil.

Åtgärdsförslagen vi kommer med är ofta många och kan innefatta exempelvis fönsterbyten, byte av termostatventiler, installation av solceller, justeringar av vatten och luftflöden, anpassning av temperaturer och ibland genom datorisering med prognosstyrning, byte av belysning eller installationer av värmeåtervinning.

Kort sagt, det finns i regel mängder av saker man kan göra för att minska energiförbrukningen. Det vår styrka ligger i är att vi med en kombination av energiexperter, professionella upphandlare, byggnadsingenjörer och många samarbetspartners kan visa på vilka av dessa åtgärder som genererar högst ROI (return of investment) för just er fastighet. Det vi också kan göra är att hjälpa till med implementeringen av de åtgärder som ni tycker är intressanta.

Varför oss?

  • Vi lämnar alltid fasta och konkurrenskraftiga priser.
  • Tydliga LCC-kalkyler för varje åtgärdsförslag som vi kommer med.
  • Med en kombination av byggnadsingenjörer, energiexperter och professionella kan vi ge er en helhetsbild och hjälpa er genom hela processen.

Så här går det till när ni anlitar oss

Steg 1

Energispecialisten kartlägger samtliga energiflöden genom analys av för att se hur mycket energi som används och hur den tillförs.

Steg 2

På plats gås de tekniska systemen igenom som klimatskal, uppvärmningssystem, ventilation, varmvatten.

Steg 3

Efter ovanstående moment är utförda sammanställs en rapport med de mest gynnsamma åtgärderna. I rapporten framgår även besparing, återbetalningstid samt kostnad för varje specifik åtgärd.

Steg 4

Med utredningen och rapporten kan man upphandla åtgärderna hos lämplig entreprenör. Självklart kan vi bistå med projektledning samt upphandlingshjälp för bästa resultat och kvalité.

Låt experter hjälpa er.

Kontakta mig

top